Discovering unknown with Event Storming

Speaker

Event Storming jest lekką techniką zespołowego odkrywania i eksplorowania złożonych domen oraz problemów. Wykorzystują eventy, obywateli pierwszej kategorii nowoczesnych technik software developmentu, w krótkim czasie możemy odkrywać, modelować i wizualizować flow logiki biznesowej, agregaty, bounded-contexty, reguły biznesowe i powiązane z nimi hot-spoty, commandy, read-modele… Event Storming jest także platformą komunikacji i transferu wiedzy pomiędzy członkami zespołu i „biznesem”, której użycie pozwala wdrażać na produkcję właściwie zrozumienie problemu, zamiast przybliżeń i niespełnionych założeń.

Podczas sesji zapoznasz się z podstawowymi konceptami Event Stormingu, wzorcami i wybranymi praktykami. Zapoznasz się również ze sposobami użycia Event Stormingu na różnych poziomach, od wysokopoziomowego big-picture do modelowania agregatów, commandów czy aplikowania artefaktów wyjściowych sesji z CQRS, Event Sourcingiem czy implementacjami DDD.

Timeslot
Language
Room
Experience Level