Program

Sobota

10:00-10:15

Pokój 1
Agata Leszczyńska
Angielski

10:15-11:00

Pokój 1
Jeffrey A. McGuire
Początkujący
Angielski

11:00-11:15

11:15-12:00

Pokój 1
Peter Keppert
Średniozaawansowany
Angielski
Pokój 2
Mieszko Czyżyk
Średniozaawansowany
Angielski

12:00-12:45

Pokój 1
Christian Fritsch
Średniozaawansowany
Angielski
Pokój 2
Mariusz Gil
Średniozaawansowany
Angielski

12:45-13:45

Wszędzie

13:45-14:30

Pokój 1
Tomasz Gawłowski
Średniozaawansowany
Angielski
Pokój 2
Daniel Kossakowski
Średniozaawansowany
Angielski

14:30-15:15

Pokój 1
Jaap Jan Koster
Średniozaawansowany
Angielski
Pokój 2
Vyacheslav Stupak
Początkujący
Angielski

15:15-15:30

Wszędzie

15:30-16:15

Pokój 1
Alex Liannoy
Średniozaawansowany
Angielski
Pokój 2
Maciej Łukiański
Zaawansowany
Angielski

16:15-17:00

Pokój 1
Marcin Grabias
Średniozaawansowany
Angielski

17:00-17:45

Pokój 1
João Ventura
Średniozaawansowany
Angielski
Pokój 2
Michał Hieronimczuk
Średniozaawansowany
Polski

18:00 - 18:30

Pokój 2
Maciej Łukiański
Polski

20:00

Pad Bar
Niedziela

10:15-11:00

Pokój 1
Chandeep Khosa
Średniozaawansowany
Angielski

11:00-11:45

Pokój 1
Damian Tylczyński
Początkujący
Angielski

11:45-12:30

Pokój 1
Grzegorz Pietrzak
Średniozaawansowany
Angielski

12:30-13:30

Wszędzie

13:30-14:15

Pokój 1
Bartłomiej Czyż
Średniozaawansowany
Angielski

14:15-15:00

Pokój 1
Vincenzo Gambino
Średniozaawansowany
Angielski

15:00-15:45

Pokój 1
Michał Borek
Średniozaawansowany
Polski

15:45-16:30

Pokój 1
Paweł Górski
Początkujący
Polski

11:15-16:30

Pokój 2
Średniozaawansowany
Polski

16:45-17:00

Pokój 1
Polski