17:00-17:45

Hello Dialogflow - Angular5, ES6+Drupal

W trakcie przygotowań biznesu i społeczeństwa do rewolucji przemysłowej IoT, coraz więcej warstw zastosowań będzie korzystało z algorytmów do komunikacji głosowej.

Podczas prelekcji, zobaczymy wspólnie możliwości w Drupal, wykorzystamy Angular 5, przygotujemy aplikację przy użyciu Yarn oraz Webpack, zastosujemy najnowsze wzorce do transpilowania ES6 i dodamy do modułu drupalowego, omówimy cache strony w elementach dynamicznego modułu JavaScript oraz outputu HTML oraz ustalimy komunikaty pomiędzy Drupal JavaScript a komponentem Angular 5.

Best practices with composer and git for Drupal 7 and Drupal 8

In this session, I'll be presenting some of the best practices in building Drupal 7 and 8 websites using composer and git workflows.

If you're still committing the complete Drupal source code into your repo, or are still stuck in 'drush make' it's time to learn how to build your website in a maintainable way.

Topics covered: